יום ב', ג’ בניסן תשע”ח
דימוי עצמי הוא נושא מרכזי המשפיע רבות על הצלחתם החברתית והלימודית של ילדים ועל תפקודם במסגרות חינוכיות. פלג דור , פסיכולוג בית הספר כותב על כך במאמרו:

כיצד נחזק את הדימוי עצמי של ילדינו?