יום ב', ג’ בניסן תשע”ח
בית הספר הוקם בשנת תשע"א, והינו בתהליך של צמיחה. כל כיתה מונה 12 תלמידים בממוצע. בית הספר ממוקם בתוך מתחם הספארי ברמת גן ועובד בשיתוף פעולה מלא עם צוות הספארי ואגף החינוך בעירית רמת גן.

אוכלוסיית היעד: תלמידי כתות ו'-ח' עם לקות למידה והפרעות קשב וריכוז, בעלי אינטליגנציה תקינה ומעלה, אשר עברו וועדת השמה. ביה"ס הינו בית ספר על אזורי- הגעה בהסעה. על ביה"ס: בית הספר הוקם בשנת תשע"א, והינו בתהליך של צמיחה. כל כיתה מונה 12 תלמידים בממוצע. בית הספר ממוקם בתוך מתחם הספארי ברמת גן ועובד בשיתוף פעולה מלא עם צוות הספארי ואגף החינוך בעירית רמת גן. המסגרת האינטימית מספקת מעטפת המבקשת לייצר ולהעצים יכולת הנעה פנימית, תוך זיהוי וחיזוק כישורים ויכולות, הקניית כלים ואסטרטגיות בממד הלימודי, האישי והבינאישיבית אקשטיין כארגון, נושא על דגלו את השאיפה והרצון לקדם את איכות החיים של באי בית הספר. האינטראקציות בסביבת הספארי מעצימה ומשכללת את הכלים לשיפור איכות החיים ברבדיה השונים - בפתוח ובנייה של לומד עצמאי, יכולת ההכוונה העצמית, סנגור עצמי ופיתוח ושכלול היכולת והמסוגלות החברתית. כהמשך לזאת לכל תלמיד נבנית תכנית תמיכה אישית על ידי צוות רב מקצועי, במטרה לדייק את צרכי התלמיד תוך שותפות מלאה של התלמיד והוריו. הספארי, על רבדיו השונים, כעולם חי וסביבה אנושית וארגונית ייחודית, הינו למעשה בעל מרקם קהילתי, עם מוכוונות ערכית שבבסיסה תחושת שייכות וזיקה חזקים. אנו מאמינים שמרחבי הספארי, לצד המצוין לעיל, יזמנו ויהוו מצע להתפתחות אישית ובין אישית משמעותית. בהיבט הלימודי המפגש הייחודי עם עולם החי מהווה אמצעי ליצירת מעקפים ללקויות הלמידה לשם מפגש מיטבי עם תכני הלימוד, תוך פיתוח היכולות הקוגניטיביות בהם התברכו התלמידים. תכנית הלימודים בביה"ס נגזרת מתוך תוכנית הלימודים הכוללת של משרד החינוך. לצד התאמת התכנים לצרכי התלמידים בעלי לקויות למידה משלב בית הספר תכנים מעולם החי. מקצועות ליבה כגון שפה, מעובים בתכנים מתחום המדעים, זואולוגיה קיימות ובהם פעילויות חקר ללמידה משמעותית בספארי, כדוגמת תצפית, עיבוד נתונים, הערכה ויישום. צוות בית הספר בשיתוף פעולה עם אנשי הספארי שקד על חיבור בין המילה שבטקסט אל החיות והטבע אשר במרחבי הספארי, בלמידה המטפחת, מעורבות פעילה של התלמידים, בסביבות למידה מגוונות. החל מן השנה תכנית הלימודים הנוספת, תועבר על ידי אנשי ספארי ותכיל מגוון נושאים הנקשרים בעולם החי: תיאטרון הספארי, אומנות לחימה בהשראת עולם החי, דרך העדשה בסביבת אדם וחי, מאז השבט הקדום ועד היום, שפת הקשב, הרכב מוסיקלי, אמנות, עיסת נייר, ימאות, כדורגל, חקלאות, קולנוע, מחשבים, טייס-הפעלת סימולאטור ועוד. תוכנית הלימודים המגוונת מאפשרת ביטוי לאינטליגנציות המרובות של התלמיד. תוכנית מעברים/מודעות עצמית, תוכנית חקר, "שיעור אחר"- קורס בכלכלה, פעילות לבני המצווה, יציאה להצגות וסיורים, הכרת הארץ ומורשתה. צוות בית הספר:צוות מחנכים בעלי תואר בחינוך/חינוך מיוחד, מורה לחינוך מיוחד, לתאטרון, חקלאות ואומנות. עוזרי הוראה בעלי זיקה לחינוך, יועצת, עו"ס, צוות פרא-רפואי נרחב: תרפיסטים בתנועה, במוזיקה, באומנות ובטיפול באמצעות בע"ח. פסיכולוגית בית הספר מטעם שפ"ח. בית הספר הינו בפיקוח משרד החינוך - אגף חינוך מיוחד, מפקחת בית הספר הגב' דנית בן עמר.

 
צילמה: לירונ מועלםצילמה: לירונ מועלםצילמה: לירונ מועלםצילמה: לירונ מועלם