יום ב', ג’ בניסן תשע”ח
מרכז פסיפס הינו עמותה הפועלת על מנת לשפר ולקדם את איכות חייהם של ילדים מאומצים, הורים מאמצים ומשפחותיהם.

המרכז מעמיד לרשות המשפחות המאמצות תמיכה וליווי מקצועי על ידי צוות רב מקצועי של מומחים בתחום האימוץ פעילות המרכז כוללת:א. קו חם לייעוץ למשפחותב. ייעוץ אישי והדרכת הוריםג. סדנאות קבוצתיות להורים מאמציםד. סדנאות קבוצתיות להורים וילדיםה. הדרכות לאנשי מקצועו. הדרכת צוותים במסגרות חינוכיותז. מפגשי אימוץח. מועדון הסרט בנושא אימוץט. ימי כיףי. אם לאם- הפעלת אימהות מאמצות ותיקות המתנדבות לסייע לאמהות חדשותי"א. הפנייה לאנשי מקצוע לפרטים נוספים ניתן לפנות ל:פסיפס - מרכז ייעוץ בתחום אימוץ ילדיםרחוב עזרא 43, רמת השרון4258847 - 077, 5345992 - 077pseifascenter@013net.netwww.pseifas.org.il