יום ב', ג’ בניסן תשע”ח
ביום שני 16.1.17 ביקר שר החינוך מר נפתלי בנט הגיע למפגש היכרות עם פועלו של ביה"ס החדש בספארי. נכחה בביקור מנהלת המחוז הגברת חיה שיטאי וראש עריית רמת גן מר ישראל זינגר.

את פני השר קיבל ההרכב המוסקלי. התלמידים ביצעו את השיר:"אם רק תרצה" בהובלתו של אלון כהן והשתתפותו של סגן המנהלת אסף אביטל. במפגש היכרות קצר נחשף השר לפועלו הייחודי של ביית הספר, ביקר בשיעור "שפה ספארי מדעים" ושוחח עם תלמידי בית הספר