יום ב', ג’ בניסן תשע”ח
כיתה ו' 1
קרא עוד...
ח'3
קרא עוד...
מצ"ב אגרת הורים בנוגע ללמידה מרחוק כהכנה לשעת חירום
קרא עוד...
כיתה ח2
קרא עוד...
כיתה ח1
קרא עוד...
כיתה ז2
קרא עוד...
כיתה ז1
קרא עוד...
כיתה ו2
קרא עוד...
תחומי דעת
הודעות
עדכונים מבית הספר
משימות מתוקשבות לשעת חירום
משימה מתוקשבת- תרגול קדם
למידה בשעת חירום