יום ב', ג’ בניסן תשע”ח
א. צפה בסרטון: בחר את הקישור לסרטון באמצעות הלחצן השמאלי בעכבר, לחץ על הלחצן הימני ובחר 'העבר אל' או 'פתח קישור' ב.תאר מה ראית בסרטוןג. מה היית עושה במצב הזה?
קרא עוד...
כיתה ח2
קרא עוד...
כיתה ח'3
קרא עוד...
כיתה ה
קרא עוד...
כיתה ו' 1
קרא עוד...
כיתות ז
קרא עוד...
כיתה ח 1
קרא עוד...
תחומי דעת
הודעות
עדכונים מבית הספר
משימות מתוקשבות לשעת חירום
משימה מתוקשבת- תרגול קדם
למידה בשעת חירום